Horari

De Fins Primera visita Darrera visita
30/10 15/11 10:00h 16:30h
16/11 28/02 10:00h 16:00h
01/03 30/06 10:00h 16:30h
01/07 29/10 10:00h 17:00h

25 de desembre i 1 de gener tancat